Productieve klantrelaties in deliverymanagement

De deliverymanager vervult een sleutelrol in de relaties en interacties tussen klant, medewerker en de eigen onderneming. Hij of zij zorgt voor de afstemming tussen de behoeften van de klant, de verlangde bijdrage van de medewerker en verbindt de competenties van de medewerker met de behoeften vanuit het project.

 

Binnen de context van de opdracht adviseert hij/zij de klant, ondersteunt

medewerkers en brengt zo nodig aanvullende kennis en ervaring naar binnen. Buiten de context van het lopende project heeft de deliverymanager oog voor uitbreidingsmogelijkheden van de te leveren diensten. Vanuit zijn/haar kennis van de doelstellingen, processen en stakeholders bij de klant, en de diensten van de eigen onderneming, initieert de deliverymanager activiteiten ter verwerving van aanvullende projecten.

De deliverymanager maakt zich medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten. Hij bouwt aan vertrouwen in de relaties met zijn opdrachtgever en medewerkers. Zijn toegevoegde waarde voor de opdrachtgever maakt het hem mogelijk commerciële processen te initiëren en te beïnvloeden.

De ontwikkeling van deliverymanagement kent verschillende professionaliteitsfasen, waarbij iedere fase alle voorafgaande fasen in zich heeft. In de driehoek klant, medewerker en eigen organisatie zijn houding en activiteiten van de deliverymanager te onderscheiden in de fasen:

1) afstandelijk/instrumenteel

 • volgt procedures
 • maakt rapportages
 • gericht op eigen organisatie

 

2) betrokken/instrumenteel

 • komt op klantlocatie
 • spreekt met medewerker en/of klant
 • is intermedair

 

 3) meedenkend/reactief

 • voert dialoog met medewerker en klant
 • coacht medewerker
 • adviseert klant binnen kaders van de opdracht

4) meedenkend/pro-actief

 • coacht en adviseert ook buiten kaders van de opdracht
 • is gericht op business- en projectdoelstellingen van de klant
 • neemt bewust deel aan commerciële- en ondernemingsprocessen

 

Het leer- en ontwikkelingstraject "Productieve Klantrelaties in Deliverymanagement” helpt deelnemers hun persoonlijke competenties voor de fasen 3) en 4) te versterken.

Het leertraject is bestemd voor deliverymanagers die:

 • een grotere rol willen spelen in het (commerciële) ondernemen bij bestaande klanten
 • de persoonlijke effectiviteit en creativiteit in de interacties met klanten willen versterken
 • hun toegevoegde waarde voor de klant willen vergroten
 • de persoonlijke effectiviteit in de relaties met medewerkers verder willen ontwikkelen
 • de brugfunctie tussen medewerker en klant zowel sturend, coachend als faciliterend willen vervullen
 • hun toegevoegde waarde bij de klant willen inzetten om commerciële processen te bevorderen en te ondersteunen

 

Thema's

 • Verkenning van netwerken van stakeholders bij de klant en de eigen onderneming
 •  De positie van de deliverymanager en zijn bijdrage aan commerciële processen
 • Persoonlijke waarden en kwaliteiten als drijfveren
 • Bouwen aan vertrouwen in de klantrelatie
 • Vergroten effectiviteit en creativiteit in interacties met klant en medewerker
 • Coachen van medewerkers binnen de relatie met de klant en het project
 • Adviseren van de klant binnen een commerciële context
 • Bouwen aan vertrouwen en effectiviteit in de relaties met de stakeholders in de eigen organisatie, in het bijzonder met "sales”

Karakter van het leertraject

 

Vertrouwen in relaties, ook in klantrelaties, groeit naarmate er meer sprake is van authentiek gedrag. De leerprocessen in deze training zijn er daarom op gericht de deelnemers te helpen bij een ontwikkeling "van binnen uit”, in plaats van het aanleren van genormaliseerde vaardigheden.

Het voortbouwen op eigen kwaliteiten, het ontwikkelen van eigen potentieel en het tot expressie brengen van eigen inspiratie en aspiratie, zijn de principes waarlangs deze training wordt uitgevoerd.

De leer- en ontwikkelings-vormen

 

Intensieve zelfreflecties, oefeningen en interacties worden afgewisseld met ondersteunende dialogen en opbouw van theoretische kaders. De eigen werkomgeving vormt daarbij de context voor de individuele leerervaringen. Het traject bestaat uit 2 workshops van ieder 2 dagen en 1 workshop van 1 dag.

Daaraan voorafgaand vindt een persoonlijk intakegesprek plaats. Tijdens of na de training kan van individuele coaching gebruik worden gemaakt. Bij in-company uitvoeringen kan het traject worden uitgebreid met een gecombineerde delivery/sales workshop waarin de effectiviteit van de samenwerking tussen delivery en sales zal worden vergroot.

Dit traject wordt ook in-company gegeven.

 

Locatie

Hotel of conferentieoord in het midden van het land

 

Kosten

De kosten voor deze Masterclass bedragen 2.880,- en zijn exclusief BTW en verblijfskosten

 

Meer informatie

info@synwork.nl

0341-844893

 

AANMELDEN