Karakter van de trainingen

De trainingen die we hier aanbieden komen voor een belangrijk deel voort uit de ervaringen die worden opgedaan in organisaties waar ontwikkelingstrajecten worden gefaciliteerd. Onze inspiratiebronnen liggen dus in de praktijk van werken, leren en ondernemen in organisaties. Individuele deelnemers aan deze trajecten laten ons zien waar de behoeften aan
persoonlijke ontwikkeling het sterkst aanwezig zijn.

Welke thema's aansluiten bij de
actualiteit van het werken in een ondernemende en lerende organisatie in een voortdurend veranderende omgeving.

De leerprocessen die in onze trainingen worden aangeboden zijn er dan ook op gericht deelnemers te helpen bij een ontwikkeling van binnen uit,
in plaats van het aanleren van een set van genormaliseerde vaardigheden.

Het voortbouwen op eigen kwaliteiten, het ontwikkelen van eigen potentieel en het tot
expressie brengen van eigen inspiratie en aspiratie zijn de principes waarlangs onze trainingen worden uitgevoerd.

Er wordt veel gevraagd van het ondernemend en lerend vermogen van de individuele medewerker. Meer vrijheid en verantwoordelijkheid maakt werken aantrekkelijker en geeft meer voldoening. Tegelijkertijd ontstaat daardoor de behoefte aan een persoonlijke ontwikkeling die het mogelijk maakt vanuit eigen autoriteit een creatieve bijdrage te leveren.

Het voortbouwen op eigen kwaliteiten, het ontwikkelen van eigen potentieel en het tot expressie brengen van eigen inspiratie en aspiratie zijn de principes waarlangs onze trainingen worden uitgevoerd.

De trainingen faciliteren de unieke individuele leerprocessen van de deelnemers. Zij zijn gebouwd "rond het leerproces van de deelnemer".