Persoonlijke en relationele effectiviteit voor ICT-Professionals

Effectieve relaties zijn relaties die voeren tot resultaten. Tot ondernemingsresultaten en leerresultaten en tot mentale en emotionele voldoening van alle betrokkenen.

Persoonlijke effectiviteit en creativiteit in relaties met collega’s en klanten is enerzijds afhankelijk van de manier waarop je jouw inbreng gestalte geeft,

anderzijds van de mate waarin je in staat bent de kwaliteit van je relaties met anderen te beïnvloeden.

 

Authentieke en transparante aanwezigheid helpt je te bouwen aan het vertrouwen dat mensen nodig hebben om met jou te werken, te leren en te ondernemen.

Zichtbaarheid en openheid werken uitnodigend voor de ander en creëert ruimte voor effectieve samenwerking. In die ruimte groeit jouw bijdrage en de waardering er voor.

Deze training is bestemd voor de ICT-Professionals die:

 

meer inzicht willen krijgen in wat ze beweegt en welke patronen en kwaliteiten hun gedrag in relaties beïnvloeden.

 

meer ruimte willen geven aan de eigen authentieke kwaliteiten en creativiteit in een soms stressvolle omgeving.

de eigen inbreng krachtiger willen neerzetten, of juist meer oog willen krijgen voor de inbreng van de ander.

 

op een meer gezonde en productieve manier willen omgaan met spanningen en conflicten.

 

relaties meer willen gaan ervaren als stimulerende mogelijkheden tot ondernemen, creëren en leren.

over meer vaardigheden willen beschikken om de effectiviteit en creativiteit in werkrelaties te bevorderen en daar binnen de context van de ICT-wereld aan willen werken.

De inhoud

 

Het leertraject bestaat uit 2 workshops van ieder 2 dagen en 1 workshop van 1 dag. Voorafgaand daaraan vindt een persoonlijk intakegesprek plaats. Tussen de workshops is er de mogelijkheid tot individuele coaching.

 

Workshop 1 "Waar sta ik, wat wil ik en wie zijn de anderen? (2dagen)

 • Vergroten van bewustzijn over de eigen intenties, aspiraties en gedragspatronen
 • Bouwen aan helderheid, authenticiteit en assertiviteit in de interacties met anderen
 • Vergroten van ontvankelijkheid voor ideeën en beweegredenen van de ander
 • Creativiteit onder stressvolle omstandigheden

 

Workshop 2 "De klant, het team en ik” (2 dagen)

 • Kwaliteit van relaties met behoud van kwaliteit van inhoud en de rol van perfectionisme
 • Bewegen van reactief naar proactief en co-creatief in het samenwerken
 • Effectief en creatief participeren in discussie en dialoog
 • Beïnvloeden van relationele en creatieve processen in de samenwerking binnen een team

 

Workshop 3 "Heden en toekomst” (1 dag)

 • Wat hebben we in de praktijk gezien en wat is daarvan de betekenis voor mij?
 • Verkenning en verdieping van individuele leerervaringen
 • Hoe gaat mijn leerweg in persoonlijke competenties zich verder ontwikkelen?

De trainingsvormen

 

Intensieve zelfreflecties, oefeningen en interacties worden afgewisseld met ondersteunende dialogen en opbouw van theoretische kaders. De eigen werkomgeving vormt daarbij de context voor de individuele leerervaringen.

Dit traject wordt ook in-company gegeven.

 

Locatie

Hotel of conferentieoord in het midden van het land

 

Kosten

De kosten voor deze training bedragen 2.640,- exclusief BTW en verblijfskosten

 

Meer informatie

info@synwork.nl

0341-844893

 

AANMELDEN