Coachen van ICT-professionals

Professionele dienstverlening stelt hoge eisen aan het evenwicht tussen inhoudelijke, proces-, en persoonlijke vaardigheden. Voor medewerkers in de professionele dienstverlening kost het doorgaans veel tijd, en vallen en opstaan om dat evenwicht tot stand te brengen. Ondersteuning en begeleiding door een ervaren collega kan dat leerproces aanzienlijk effectiever laten verlopen.

Het coachen van leerprocessen kan heel goed worden gedaan door mensen binnen de eigen organisatie met een brede kennis en ervaring rond de kerncompetenties van die organisatie. Coaches van leerprocessen zijn mensen die op een punt in hun loopbaan zijn gekomen waarop ze zich, naast hun verdere inhoudelijke ontwikkeling, willen bezig houden met het begeleiden en ondersteunen van de leerprocessen van hun (minder ervaren) collega’s.

Coaches van leerprocessen vervullen een katalyserende en faciliterende rol bij het vormgeven aan de "lerende organisatie” en het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn voor het realiseren van de missie van de organisatie.

Deze training is bestemd voor ervaren ICT-professionals die:

 

een verbreding van hun bijdrage aan de "menskant” van de organisatie zoeken.

 

voldoening beleven aan het delen van ervaring en het helpen van collega’s bij het verder ontwikkelen van hun professionaliteit.

het leerproces van de ander centraal willen stellen en willen leren de eigen inbreng daarvan afhankelijk te laten zijn.

 

de leer- en ontwikkelings-procesen van de ander willen leren begrijpen in termen van waarden, kwaliteiten, intenties, stijlen, fasen en resultaten.

 

willen leren in coachings-gesprekken situatie- en persoonsafhankelijke

interventies te doen die het leerproces van de ander bevorderen en mede richting geven.

 

de loopbaan- en competentie-ontwikkeling van de ander willen leren te bevorderen in lijn met persoonlijke aspiraties en in balans met de doelstellingen van de organisatie.

De inhoud

 

Het leertraject bestaat uit 2 workshops van 2 dagen en 1 workshop van 1 dag. Voorafgaand daaraan vindt een persoonlijk intakegesprek plaats. Tussen de workshops is er de mogelijkheid tot individuele coaching

Thema’s

  • De betekenis van coaching voor leerprocessen
  • Persoonlijke waarden en kwaliteiten van de coach
  • Fasen in het coachingsproces (rationeel en emotioneel)
  • Intentie- en houdingsaspecten van de coach
  • Coachen van reactief naar creatief
  • Bewustzijn, lichaam, gevoelens en denken
  • Het creatieve proces van de coach
  • Overdracht en tegenoverdracht in de coachingsrelatie
  • Coachen bij loopbaanontwikkeling
  • Het coachen van teams

De trainingsvormen

 

Intensieve zelfreflecties, oefeningen en interacties worden afgewisseld met ondersteunende dialogen en opbouw van theoretische kaders. De eigen werkomgeving vormt daarbij de context voor de individuele leerervaringen.

Dit traject wordt ook in-company gegeven.

 

Locatie

Hotel of conferentieoord in het midden van het land

 

Kosten

De kosten voor dit leertraject bedragen 2.880,- en zijn exclusief BTW en verblijfskosten

 

Meer informatie

info@synwork.nl

0341-844893

 

AANMELDEN