Individuele coaching

Inleiding

 

Af en toe heb je een klankbord nodig. Als je naar mogelijkheden zoekt, vragen hebt, onzekerheden ervaart, moeilijkheden wilt overwinnen. 

Dan heb je veel aan iemand die de goede vragen stelt en helpt met het zoeken naar antwoorden. Iemand van buiten je eigen omgeving, die met een frisse kijk ondersteuning biedt bij het ontstaan van nieuwe inzichten. En die helpt met de praktische implicaties daarvan.

Iemand die je met respect, directheid en warmte voor enige tijd helpt bij persoonlijke groei en ontwikkeling.

Karakter van coaching

 

Coaching vervult een functie in het leerproces van veel mensen. Het gaat dan vaak minder om het leren van vakmatige kennis en vaardigheden, maar eerder om persoonlijke vaardigheden, ontwikkeling en groei.

 

Kwaliteiten en gedrag van mensen worden gedurende de levensloop steeds opnieuw gevormd.

Dat ontwikkelings-proces zet zich vast in gedragspatronen die houvast geven en voor een deel de persoonlijkheid vormen. Af en toe raken die patronen verouderd, hebben ze hun ondersteunende functie verloren en zijn belemmeringen geworden voor verdere groei. Je begint dan op moeilijkheden te stuiten, in jezelf en in je relatie met je omgeving.

Coaching helpt je bij de bewustwording van die processen, helpt je met die moeilijkheden om te gaan en ze uiteindelijk te transformeren tot de ontstaansmogelijkheden voor nieuw gedrag en houding. En als die behoefte leeft, ontstaat vaak tegelijkertijd ruimte en vrijheid voor een heroriƫntatie op de dingen die belangrijk voor je zijn of kunnen worden.

Vorm van coaching

 

Coaching vervult een functie in het leerproces van veel mensen. Het gaat dan vaak minder om het leren van vakmatige kennis en vaardigheden, maar eerder om persoonlijke vaardigheden, ontwikkeling en groei.

Tijdens een eerste ontmoeting wordt een begin gemaakt met de verkenning van specifieke vragen en omstandigheden. Wanneer hierbij voldoende basis voor samenwerking wordt ervaren worden afspraken gemaakt over leerthema's en voorlopige doelen.

Via tussentijdse evaluaties worden thema's en doelen regelmatig afgestemd. Zonodig, en met wederzijdse instemming, wordt de (werk)omgeving daarbij betrokken.

Voor wie is coaching bestemd?

 

Individuele coaching is bestemd voor mensen die:

  • beter willen leren omgaan met ervaringen van stress
  • op een meer effectieve en creatieve manier in (werk)relaties willen staan
  • andere specifieke persoonlijke competenties willen ontwikkelen of oplossingen willen vinden
  • een nieuwe stap willen zetten in hun loopbaan en/of vragen hebben rond zin en betekenis

Doorverwijzing

 

Wanneer tijdens het kennismakingsgesprek duidelijk wordt dat een andere vorm van ondersteuning beter zal aansluiten bij de behoeften, kan daartoe het netwerk van Synwork Consult worden ingeschakeld.

Bel of mail voor meer informatie of een kennismakingsgesprek
met Zita Stakman 0341-844893 zita.stakman@synwork.nl